_ Mangl dashboard

Beschrijving

Real time inzage in het niveau, de vooruitgang en de verbeterpunten van de operatie. Directe toegang tot gerappor­teerde gesprekken. Altijd in één oog­opslag inzichtelijk wat de gespreks­inhoudelijke status van de operatie is, de vooruitgang en wat nodig is om direct verbetering te realiseren in de gesprekken.

Onderdelen

  • Mangl score
  • Compliance score (verder uitgesplitst in compliance dashboard)
  • Commerciële score (verder uitgesplitst in commercieel dashboard)
  • Ontwikkeling van Mangl score op alle projecten
  • Ontwikkeling score ten opzichte van voorgaande weken
  • Huidige scores
  • Aantal teruggekoppelde verbeterpunten afgelopen periode
  • Gerapporteerde gesprekken

We willen jou door de Mangl halen. Maak nu een afspraak of vraag een quick-scan aan voor jouw operatie.